Specialista na dlažby !!!         
 

         Nabízíme:

          - pokládky dlažeb zámkových, plošných, kamenných,

            vegetačních

          - kladení obrubníků zahradních, chodníkových, silničních

          - hutnění podkladů

          - odvodnění zpevněných ploch a komunikací

          - údržba stávajících dlažeb: vyrovnání propadlin a vypouklin

          - čištění od mechu

         

           ... a dále:

          - plocení pozemků

          - montáže gabionů

          - realizaci venkovních schodů a schodišť z betonových prvků

          - nájezdové rampy